typos

införskaffa
mellanösternpolitik
sjukdom
teleskopfjäder
inbogsering
undersam
souterrängvåning
kvinnojour
obesprutad
urinrör