typos

spåna
konfektionsbranschen
klangbotten
pottkant
dribbling
affektiv
läsår
närtrafik
postbefordran
inbjudningskort