typos

sjöförhör
panorering
ömsom
samfundsform
sakförhållande
preventivmedel
sparkas
bank
irritabel
arom