typos

övergrepp
huvudstadstidning
ohjälpt
sjömansknop
klorofyllkorn
taktvila
galge
upphämtning
instråla
tjabba