typos

truppsammandragning
chianti
experimentalfonetik
överdängare
kontrollundersökning
boxnummer
savtid
grundvalla
pynt
utläggning