typos

sparkampanj
planschett
konkurrentföretag
vågning
klagovisa
huvudanläggning
försockrad
akt
klyft
svavelfri