typos

mältplåt
definitionsförsök
änglavinge
biomedicinsk
simultanschack
kontrastmedel
tjugoprocentig
stiftsadjunkt
kamelryttare
dansare